Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Amvuttra (vutrisiran)

NT-rådet har i juni 2021 beslutat om nationell samverkan för Amvuttra (vutrisiran), vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att TLV besluta om det ska omfattas av läkemedelsförmånerna.

Motivering: Hanteras genom nationell samverkan, på samma sätt som andra läkemedel vid indikationen.


Mer om nationellt ordnat införande

Amvuttra (vutrisiran) är avsett för behandling av ärftlig transtyretinamyloidos (hATTR amyloidos, Skelleftesjukan) hos vuxna patienter med polyneuropati i stadium 1 eller stadium 2.