Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Beovu (brolucizumab)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Beovu 2019-10-24, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. Motivering: Hälsoekonomisk värdering och jämlik vård bedöms angeläget.

Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Beovu (brolucizumab) är avsett som behandling av åldersrelaterad makuladegeneration.