Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Beovu (brolucizumab)

Beovu (brolucizumab) är avsett som behandling av åldersrelaterad makuladegeneration.