Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Carvykti (ciltakabtagen-autoleucel)

NT-rådet har i oktober 2021 beslutat om nationell samverkan för ciltakabtagen-autoleucel, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.
Motivering: CAR T-terapi, hälsoekonomisk värdering angelägen.


Mer om nationellt ordnat införande