Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Cyramza (ramucirumab)

Ramucirumab (Cyramza) i kombination med paklitaxel är avsett för behandling av vuxna patienter med avancerad magsäckscancer eller adenokarcinom i gastroesofagala övergången med sjukdomsprogression efter tidigare platina- och fluropyrimidinbaserad kemoterapi.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »

NT-rådet har beslutat att Cyramza kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.