Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

daridorexant

Daridorexant vid sömnstörning.

NT-rådet har beslutat att daridorexant kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.