Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Darzalex (daratumumab)

Darzalex är avsett för behandling av multipelt myelom.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »