Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Darzalex (daratumumab)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Darzalex i kombination med lenalidomid och dexametason vid multipelt myelom 2020-01-27. Detta betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Motivering: Hälsoekonomisk värdering angelägen. Utredning pågår.


Mer om nationellt ordnat införande

Darzalex är avsett för behandling av multipelt myelom.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »