Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

emtricitabin/ tenofovir disoproxil

Emtricitabin tenofovirdisoproxil är dels avsett för antiretroviral kombinationsterapi vid behandling av hiv-1-infektion och dels för, i kombination med säkert sex, profylax före exponering för att minska risken för sexuellt överförd hiv-1-infektion hos vuxna med hög risk. Den senare indikationen är föremål för nationellt ordnat införande. Emtricitabin/tenofovir disoproxil finns som flera olika generika.­