Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Erivedge (vismodegib)

Erivedge är avsett att användas vid behandling av vuxna patienter med symtomatiskt metastaserat basalcellscarcinom och lokalt avancerat basalcellscarcinom som inte är lämpat för behandling med kirurgi eller strålning.