Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Erivedge (vismodegib)

Erivedge är avsett att användas vid behandling av vuxna patienter med symtomatiskt metastaserat basalcellscarcinom och lokalt avancerat basalcellscarcinom som inte är lämpat för behandling med kirurgi eller strålning.