Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Hemgenix (etranakogen-dezaparvovek)

NT-rådet har i juni 2022 beslutat om nationell samverkan för Hemgenix vid hemofili B. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.


Mer om nationellt ordnat införande

Etranakogen-dezaparvovek vid hemofili B.