Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Imbruvica (ibrutinib)

Imbruvica är indicerat för

  • behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom.
  • behandling av vuxna patienter med Waldenströms makroglobulinemi som har fått minst en tidigare behandling, eller som första linjens behandling hos patienter som är olämpliga för immunkemoterapi.
  • behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och i kombination med bendamustin och rituximab, för behandling av vuxna patienter med KLL som har fått minst en tidigare behandling.

Imbruvica omfattas av läkemedelsförmånerna med begränsning till KLL. Imbruvica vid mantelcellslymfom omfattas av nationell samverkan.