Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Imbruvica (ibrutinib)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Imbruvica vid indikationen Waldenströms makroglobulinemi 2018-12-19, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. Motivering: Angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering.

 

Utredning pågår och under tiden rekommenderas regionerna att avvakta med användning av Imbruvica vid denna indikation.

Mer om nationellt ordnat införande

Imbruvica är indicerat för

  • behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom.
  • behandling av vuxna patienter med Waldenströms makroglobulinemi som har fått minst en tidigare behandling, eller som första linjens behandling hos patienter som är olämpliga för immunkemoterapi.
  • behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och i kombination med bendamustin och rituximab, för behandling av vuxna patienter med KLL som har fått minst en tidigare behandling.

Imbruvica omfattas av läkemedelsförmånerna med begränsning till KLL. Imbruvica vid mantelcellslymfom och Waldenströms makroglobulinemi omfattas av nationellt ordnat införande.