Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Kerendia (finerenon)

Finerenon som tilläggsbehandling till patienter med kronisk njursjukdom och diabetes typ 2.

NT-rådet har beslutat att finerenon kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.