Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Libmeldy (atidarsagen-autotemcel)

Libmeldy är avsedd för behandling av metakromatisk leukodystrofi.

NT-rådet har tillsatt ett nationellt behandlingsråd för behandling av metakromatisk leukodystrofi med Libmeldy. Behandlingsrådet har som uppdrag att säkerställa att kriterierna i NT-rådets nationella rekommendation för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Uppdragsbeskrivning för behandlingsrådet för Libmeldy » Pdf, 165.1 kB.

Kontaktperson: Lena Persson, lena.persson@skane.se

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »