Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Libmeldy (atidarsagen-autotemcel)

Libmeldy är avsedd för behandling av metakromatisk leukodysfori.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »