Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Luxturna (voretigen neparvovek)

Luxturna är avsett för behandling av hereditär retinaldystrofi.

NT-rådet har tillsatt ett nationellt behandlingsråd för behandling av hereditär retinaldystrofi med Luxturna. Behandlingsrådet har som uppdrag att säkerställa att kriterierna i NT-rådets nationella rekommendation för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Uppdragsbeskrivning för behandlingsrådet för Luxturna » Pdf, 167.3 kB.

Kontaktperson: Lena Persson, lena.persson@skane.se

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »