Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Luxturna (voretigen neparvovek)

Luxturna är avsett för behandling av hereditär retinaldystrofi.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »