Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Natriumtiosulfat (pentahydrat)

Natriumtiosulfat är avsett för att förebygga hörselpåverkan efter kemoterapi (cisplatin) hos barn.