Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Onivyde (irinotekan)

Onivyde är indicerat för behandling av metastaserande adenokarcinom i pankreas, i kombination med 5-fluorouracil (5-FU) och leukovorin (LV), hos vuxna patienter som progredierat under eller efter en gemcitabinbaserad behandling. Onivyde har nominerats till nationellt ordnat införande av en region.