Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Onureg (azacitidin)

Oral beredning av azacitidin, CC-486 (Onureg), som underhållsbehandling vid akut myeloisk leukemi.

NT-rådet har beslutat att Onureg kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning