Gå till innehåll

Poteligeo (mogamulizumab)

Poteligeo är avsett som behandling av Sezarys syndrom och mucosis fungoides.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

mycosis fungoidis och Sézarys syndrom

Rekommendation 2021-12-16

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.