Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Poteligeo (mogamulizumab)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Poteligeo 2020-03-05, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. Motivering: Behov av nationell samverkan och hälsoekonomisk värdering.

Utredning pågår.


Mer om nationellt ordnat införande

Poteligeo är avsett som behandling av Sezarys syndrom och mucosis fungoides.