Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Saphnelo (anifrolumab)

Saphnelo (anifrolumab) är avsett som tilläggsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår, aktiv, autoantikroppspositiv systemisk lupus erythematosus (SLE), trots standardbehandling.