Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Saphnelo (anifrolumab)

NT-rådet har i september 2021 beslutat om nationell samverkan för Saphnelo, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.
Motivering: Ny behandlingsprincip. Utredning pågår.


Mer om nationellt ordnat införande