Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Soliris (ekulizumab)

Ekulizumab (Soliris) är indicerat för paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) och atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS).