Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

spartalizumab

NT-rådet har i januari 2020 beslutat om nationell samverkan för spartalizumab, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.
Motivering: Hälsoekonomisk värdering angelägen.


Mer om nationellt ordnat införande