Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Spinraza (nusinersen)

NT-rådet har i oktober 2022 beslutat att beställa en ny hälsoekonomisk värdering av Spinraza från TLV. Värderingen kommer att ta hänsyn till nya studiedata.

 

Utredning pågår


Mer om nationellt ordnat införande

Spinraza (nusinersen) är avsett för behandling av spinal muskelatrofi.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »