Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Spravato (esketamin)

Esketamin som nässpray är avsett att ges vid behandlingsresistent depression och akut korttidsbehandling vid psykiatrisk nödsituation.