Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Spravato (esketamin)

Esketamin som nässpray är avsett att ges vid behandlingsresistent depression och akut korttidsbehandling vid psykiatrisk nödsituation.