Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Veklury (remdesivir)

Veklury är avsett för behandling av covid-19 hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre och som väger minst 40 kg) med lunginflammation som kräver syrgastillskott.