Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Veklury (remdesivir)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Veklury 2021-03-24, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Motivering: Veklury har tidigare hanterats genom EU-upphandling. Eftersom det rör sig om ett nytt läkemedel och ny behandlingsprincip, är det angeläget med hälsoekonomisk värdering och jämlik hantering.


Mer om nationellt ordnat införande

Veklury är avsett för behandling av covid-19 hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre och som väger minst 40 kg) med lunginflammation som kräver syrgastillskott.