Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Yervoy (ipilimumab)

Yervoy (ipilimumab) är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna. Indikationen var tidigare begränsad till andra linjens behandling men har nu utökats till att omfatta behandling i första linjen.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »