Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Zemdri (Plazomicin)

Plazomicin (Zemdri) hos vuxna för behandling av komplicerad urinvägsinfektion (UVI) inklusive pyelonefrit, blodförgiftning orsakad av Enterobacteriaceae samt infektion med Enterobacteriaceae med begränsade behandlingsalternativ

NT-rådet har beslutat att Zemdri kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.