Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Zemdri (Plazomicin)

Plazomicin (Zemdri) hos vuxna för behandling av komplicerad urinvägsinfektion (UVI) inklusive pyelonefrit, blodförgiftning orsakad av Enterobacteriaceae samt infektion med Enterobacteriaceae med begränsade behandlingsalternativ