Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Zynlonta (lonkastuximab tesirin)

NT-rådet har i november 2022 beslutat om nationell samverkan för Zynlonta, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.
Motivering: Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering.


Mer om nationellt ordnat införande

Zynlonta (lonkastuximab tesirin) vid diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).