Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Zynteglo (genmodifierade autologa stamceller)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Zynteglo 2019-03-12, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. Motivering: Genterapi, angeläget med nationell samverkan.

Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Zynteglo är en βA-T87Q-globin genterapi avsedd för behandling av för vuxna och ungdomar med transfusionskrävande β-thalassemi och en non-β0/β0 genotyp.