Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Hälsoekonomisk värdering

Alla läkemedel som omfattas av nationellt samverkan ska i regel genomgå en hälsoekonomisk värdering, för att utreda om kostnaden för läkemedlet motsvarar samhällets betalningsvilja.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför den hälsoekonomiska värderingen.

Tidpunkt för ansökan om hälsoekonomisk värdering

TLV tar emot underlag för att påbörja den hälsoekonomiska värderingen från läkemedelsföretaget vid ett positivt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP). Redan innan dess kan företaget och TLV ha kontakt för att utreda förutsättningarna för värderingen. Detta möjliggör en snabb handläggning. Den hälsoekonomiska värderingen kan vara färdig inom ett par månader efter marknadsföringsgodkännande.

Hälsoekonomisk värdering av rekvisitionsläkemedel

För rekvisitionsläkemedel som omfattas av nationell samverkan, som utgör majoriteten av de ärenden som hanteras av NT-rådet, initierar NT-rådet i regel en hälsoekonomisk värdering hos TLV inom myndighetens klinikläkemedelsuppdrag. TLV tillfrågar berört företag om att medverka i klinikläkemedelsuppdrag och inkomma med ett underlag för hälsoekonomisk värdering. TLV:s hälsoekonomiska kunskapsunderlag föredras av TLV vid NT-rådets möte och används av NT-rådet för att ta ställning till en rekommendation om läkemedlet.

Beslut om läkemedelssubvention

För förskrivningsläkemedel fattar Nämnden för läkemedelsförmåner på TLV beslut om läkemedlet ska omfattas av läkemedelssubvention, efter att företaget ansökt om detta och en hälsoekonomisk värdering har genomförts.

Om hälsoekonomi

Läs mer om hälsoekonomiska värderingar på TLV:s webbsida.

Senast ändrad