Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Cyramza (ramucirumab)

Ramucirumab (Cyramza) i kombination med paklitaxel är avsett för behandling av vuxna patienter med avancerad magsäckscancer eller adenokarcinom i gastroesofagala övergången med sjukdomsprogression efter tidigare platina- och fluropyrimidinbaserad kemoterapi.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »