Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kymriah (tisagenlekleucel)

NT-rådet har utsett Kymriah till nationell samverkan 2018-05-23. Utredning pågår.

Motivering: Ny innovativ terapiform som väntas bli resurskrävande och kan innebära behov av omorganisation av vården.

Kymriah är avsett för behandling av recidiverande eller refraktär akut lymfocytisk B-cellsleukemi (B-cells-ALL) hos barn och unga vuxna samt för diffust storcelligt B-cellslymfom i vuxna.