Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kyprolis (karfilzomib)

NT-rådet har beslutat om samverkan för Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason 2019-05-24 med anledning av att nya kliniska data blivit tillgängliga. När pågående utredning är klar, kommer nuvarande rekommendation att uppdateras.

Kyprolis i kombination med antingen lenalidomid och dexametason eller enbart dexametason är indicerat för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »