Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Kyprolis (karfilzomib)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason 2019-05-24, vilket innebär att läkemedlet ingår i nationellt ordnat införande och NT-rådet kommer att uppdatera sin rekommendation till regionerna om dess användning. Skälet till detta är att nya kliniska data blivit tillgängliga. Utredning pågår och tills vidare gäller nuvarande rekommendation.

Mer om nationellt ordnat införande

Kyprolis i kombination med antingen lenalidomid och dexametason eller enbart dexametason är indicerat för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »