Landstingens samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Mylotarg (gemtuzumab­ozogamicin)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Mylotarg vid akut myeloid leukemi 2018-06-20. Utredning pågår.

Motivering: Nominerat av sjukvårdsregion. Potentiellt stor patientgrupp aktuell för behandling; hälsoekonomisk värdering är angelägen.

Mylotarg (gemtuzumabozogamicin) är indicerat för kombinationsbehandling med daunorubicin och cytarabin för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad, de novo CD33-positiv akut myeloid leukemi (AML), undantaget akut promyelocytleukemi.