Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Rinvoq (ubadacitinib)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Rinvoq vid reumatoid artrit 2019-12-19. Detta betyder att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att TLV beslutat om den ska ingå i läkemedelsförmånerna. NT-rådets rekommendation kommer syfta till att förtydliga TLV:s förmånsbeslut och innebär inte en omprövning av detta.

Motivering: Behov av vägledning kring användning av JAK-hämmare vid reumatoid artrit

Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Rinvoq är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierade antireumatiska läkemedel (DMARDs).