Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Xtandi (enzalutamid)

Xtandi (enzalutamid) är indicerat för:

– behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt av androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är indicerad.

– behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer som progredierat under eller efter docetaxelbehandling.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »