Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Yervoy (ipilimumab)

Yervoy (ipilimumab) är indicerat för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna. Indikationen var tidigare begränsad till andra linjens behandling men har nu utökats till att omfatta behandling i första linjen.

Landstingsgemensamt avtal finns framtaget »

  • kombination med nivolumab (Opdivo) vid avancerad njurcellscancer
    Rekommendation 2019-06-14
  • kombination med nivolumab (Opdivo) vid avancerat melanom
    Rekommendation 2017-04-07