Gå till innehåll

Abecma (idekabtagen-vikleucel)

Abecma är en CAR-T-cellsbehandling avsedd för behandling av multipelt myelom.

Tidig bedömningsrapport

multipelt myelom

Tidig bedömningsrapport 2020-11-13

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

multipelt myelom

Rekommendation 2024-03-07

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.