Gå till innehåll

Bekemv (ekulizumab)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

paroxysmal nokturn hemoglobinuri

Rekommendation 2023-12-21

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2024-01-01 Avtalsslut 2025-12-31 Förlängningsoption till och med 2027-12-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.