Gå till innehåll

Blenrep (belantamab mafodotin)

Blenrep är avsett för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter.

Tidig bedömningsrapport

multipelt myelom

Tidig bedömningsrapport 2020-06-16

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

multipelt myelom

Rekommendation 2022-05-25

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.