Gå till innehåll

Bylvay (odevixibat)

Bylvay är avsett för behandling av progressiv familjär intrahepatisk kolestas (PFIC).

NT-rådet har beslutat att odevixibat kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

Tidig bedömningsrapport

progressiv familjär intrahepatisk kolestas (PFIC)

Tidig bedömningsrapport 2021-06-15

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.