Gå till innehåll

Carvykti (ciltakabtagen-autoleucel)

Carvykti är en CAR-T-cellsterapi avsedd för behandling av multipelt myelom

Tidig bedömningsrapport

multipelt myelom

Tidig bedömningsrapport 2021-10-06

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har i oktober 2021 beslutat om nationell samverkan för ciltakabtagen-autoleucel, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har mottagit en hälsoekonomisk värdering från TLV i juni 2023 och gör nu en sammanvägd bedömning. Medan ärendet bereds rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Carvykti.

NT-rådets rekommendation

multipelt myelom

Rekommendation att avvakta 2022-07-01

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.