Gå till innehåll

Cinqaero (reslizumab)

Cinqaero är avsett som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

astma

Uppföljning 2019-02-05

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Nationell samverkan för Cinqearo, Fasenra och Nucala är avslutad och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2022-09-05. Hanteringen av läkemedlen har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.