Gå till innehåll

Dupixent (dupilumab)

Dupixent är avsett bland annat för behandling av atopisk dermatit och astma.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2023-01-01 Avtalsslut 2024-12-31 Förlängningsoption till och med 2025-12-31

Uppföljning

atopisk dermatit

Uppföljning 2018-10-26

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Det nationella ordnade införandet för Dupixent avslutades 2021-11-01 för atopisk dermatit och 2022-09-05 för astma. Hanteringen av Dupixent har lämnats över till respektive region.