Gå till innehåll

Emgality (galkanezumab)

Emgality är avsett för migränprofylax.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Nationell samverkan för Aimovig, Ajovy och Emgality vid migrän är avslutad och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2023-01-20. Hanteringen av läkemedlen har lämnats över till respektive region.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.