Gå till innehåll

Entresto (sakubitril/­valsartan)

Entresto är avsett för behandling av hjärtsvikt.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

hjärtsvikt

Uppföljning 2020-02-04

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Nationell samverkan för Entresto har avslutats och NT-rådets rekommendation för Entresto har arkiverats 2020-11-26. Hanteringen av Entresto har lämnats över till respektive region. Den tidigare rekommendationen finns att läsa i arkivet.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.