Gå till innehåll

Erivedge (vismodegib)

Erivedge är avsett att användas vid behandling av basalcellscarcinom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

basalcellscarcinom

Rekommendation 2016-05-17

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.