Gå till innehåll

Evrenzo (roxadustat)

Evrenzo är avsett att användas vid anemi hos patienter med kronisk njursjukdom.

NT-rådet har 2020-11-25 beslutat att Evrenzo kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning

Tidig bedömningsrapport

anemi

Tidig bedömningsrapport 2020-11-06

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.