Gå till innehåll

Hepcludex (bulevirtid)

Hepcludex är avsett för behandling av kronisk infektion med hepatit D-virus (HDV).

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2022-11-01 Avtalsslut 2024-10-31 Förlängningsoption till och med 2025-10-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Med anledning av att TLV beslutat att Hepcludex ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med 2022-11-01, har NT-rådets tidigare rekommendation gällande Hepcludex upphört. Respektive läkemedelskommitté kan hantera Hepcludex enligt sina lokala rutiner och i enlighet med TLV:s beslut. Hepcludex subventioneras endast för behandling av kronisk infektion med hepatit D-virus hos vuxna patienter med kompenserad leversjukdom i fibrosstadierna F3 eller F4. Företaget och regionerna har tecknat ett avtal för Hepcludex som innebär att behandlingskostnaderna minskar. Detta avtal är en del av TLV:s beslutsunderlag.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.