Gå till innehåll

Ilaris (kanakinumab)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Nationell samverkan för Ilaris har avslutats. NT-rådets rekommendationer för Ilaris vid juvenil artrit och kryopyridinassocierat periodiskt syndrom har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av Ilaris har lämnats över till respektive region.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.