Gå till innehåll

Intuniv (guanfacin)

Guanfacin är avsett för behandling av ADHD.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

NT-rådets rekommendation för Intuniv har arkiverats och det nationella ordnade införandet är avslutat. Hanteringen av Intuniv har lämnats över till respektive region.