Gå till innehåll

Jyseleca (filgotinib)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2023-10-01 Avtalsslut 2025-09-30 Förlängningsoption till och med 2026-09-30

Uppföljning

reumatoid artrit

Uppföljning 2021-12-02

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Det nationella ordnade införandet för Jyseleca vid reumatoid artrit är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av JAK-hämmare är överlämnad till respektive region.